O FIRMIE     OFERTA     REALIZACJE     KONTAKT 

ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG:
 1. PRACE GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
  • geodezyjna obsługa inwestycji
  • podziały nieruchomości
  • pomiary powykonawcze
  • geodezyjna inwentaryzacja urządzeń podziemnych
  • pomiary sytuacyjno-wysokościowe
  • mapy do celów projektowych

 2. WYCENA NIERUCHOMOŚCI
  • wycena nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych
  • wycena lokali mieszkalnych
  • wycena nieruchomości komercyjnych
  • wycena nieruchomości pod zabezpieczenia kredytów bankowych
  • wycena nieruchomości w celu ustalenia opłat adiacenckich
  • aktualizacja wartości nieruchomości